szkolenia lean

Artykuły

Lean manufacturing - jak zreorganizować działania produkcyjne i podnieść ich wydajność w firmie?

szkolenie
Author: Heinrich-Böll-Stiftung
Source: http://www.flickr.com
Naturalną cechą każdej organizacji jest skłonność do systematycznego zwiększania wydajności swoich procesów. Logiczne jest, że jednakowe dążenie jest udziałem poszczególnej jednostki do niej należącej. Dziwi jednak fakt, że jest to jednak sytuacja czysto teoretyczna.

Lean Management czyli w jaki sposób najlepiej poprawić wyniki w firmie

szkolenie
Author: Intel Free Press
Source: http://www.flickr.com
Sukces nowoczesnej firmy szczególnie zależy od wiedzy kadry zarządzającej. Wbrew pozorom dobre przywództwo niekiedy nie wystarcza. Wówczas powinno się wdrożyć odpowiednie procedury, dzięki którym zmodernizuje się działanie firmy. Jak wiadomo firmę współtworzą przede wszystkim osoby, którzy w niej pracują, jak również takie elementy jak produkty oraz kultura organizacji. Aby skutecznie zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa trzeba podejść do problemu kompleksowo.