psychologowie

Artykuły

Wygląd naszego otoczenia opowiada o nas samych

Pewne z polskich porzekadeł zwraca uwagę fakt, że wygląd człeka jak też jego otoczenia ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani przez inne osoby. I ów fakt znajduje potwierdzenie w badaniach . Okazuje się bowiem, iż instynktowne kierujemy uwagę na to, w jaki sposób nasz dyskutant wygląda.