przemysłowych

Artykuły

Separatory substancji ropopochodnych i instalacje tryskaczowe - czym są owe urządzenia oraz jak funkcjonują

separator substancji ropopochodnych
Author: Tim Evanson
Source: http://www.flickr.com
Separator substancji ropopochodnych to dość ciekawe urządzenie, jakie jest instalowane w sieciach kanalizacyjnych, albowiem pełni ono niezwykle ważką rolę. Jego zadaniem jest oddzielanie oraz magazynowanie cieczy, olejów oraz tłuszczów bogatego pochodzenia ze ścieków.